logo SUCH

Sportovní unie Chrudimska | ČUS

Sportovní unie Chrudimska z.s. (dále jen SUCH) jako regionální sdružení ČUS - sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s působností v regionu Chrudim, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako spolky podle nového občanského zákoníku.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Dotace Pardubického kraje na rok 2019 - rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje

Na webových stránkách Pardubického kraje byly zveřejněny výsledky dotačního řízení na podporu sportovních organizací v roce 2019 - rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje. 

více »

Dotace Pardubického kraje na rok 2019 - rozhodnutí Rady Pardubického kraje

Na webových stránkách Pardubického kraje byly zveřejněny výsledky dotačního řízení na podporu sportovních organizací v roce 2019 - rozhodnutí Rady Pardubického kraje. Dotace, o kterých rozhoduje Zastupitelstvo PK, budou zveřejněny po jeho zasedání dne 15.4.2019.

více »


Sportovec Chrudimska 2018

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2018 (1.-3. místo).

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2018 (od 4. místa).

více »

MŠMT a MMR vypsalo dotační výzvy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem října výzvu na rozšíření a zkvalitnění kapacit sportovních zařízení v České republice. Výzva se týkala obcí, městských částí a obvodů statutárních měst s počtem nad deset tisíc obyvatel.

více »


Povinnosti TJ/SK před závěrem roku 2018

Se závěrem kalendářního roku mají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené ve Sportovní unii Chrudimska za povinnost zaktualizovat stav členské základny a sportovních zařízení (pokud je vlastní nebo užívají) dle „Pokynů předsedy ČUS“ a to nejpozději do 31.12.2018.

více »

Vyúčtování dotací MŠMT Můj klub 2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného "Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace" (tedy i všem příjemcům dotace z Programu "Můj klub")

více »