logo SUCH

Sportovní unie Chrudimska | ČUS

Sportovní unie Chrudimska, z.s. (dále jen SUCH) jako regionální sdružení ČUS - sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s působností v regionu Chrudim, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako spolky podle nového občanského zákoníku.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2020

Třináctý ročník ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Chrudimska zná své výsledky pro uplynulý rok 2020. Poprvé v její dlouhé historii nedojde k tradičnímu slavnostnímu vyhlášení, které se letos mělo konat v Kulturním klubu ve Skutči. Vzhledem k aktuální pandemii koronaviru (zákazu veřejných a kulturních akcí) byly výsledky vyhlášeny bez slavnostního ceremoniálu. Je to poprvé od znovuobnovení tradiční ankety na našem okrese v roce 2008.

více »

Seznam nominovaných sportovců v anketě Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2020

Přínášíme vám seznam nominovaných sportovců v anketě Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2020!

více »


Můj klub 2020 - Podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020.

více »

Změna termínů u výzev Provoz a údržba a Můj klub 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatky k výzvám Provoz a údržba a Můj klub 2021, kterými upravuje termíny pro podání žádostí. U výzvy Provoz a údržba jde o posunutí termínu pro zahájení příjmu žádostí na 30. listopadu 2020 od 12 hodin a ukončení příjmu žádostí je posunuto na 23. prosince 2020 do 17 hodin. U výzvy Můj klub 2021 jde o posunutí lhůty pro podávání žádostí až do 27. listopadu do 17 hodin.

více »


Aktuálně vypsané Výzvy a prodloužení lhůt pro podávání žádostí

Národní sportovní agentura během posledních dní zveřejnila hned několik dotačních Výzev z nichž u většiny je již možné podat žádost. U Výzev Můj klub 2021, Významné sportovní akce 2021 a Významné sportovní akce ZPS 2021 byla navíc prodloužena lhůta pro podávání žádostí. Celý “dotační strom” s kompletními informacemi naleznete na odkazu níže.

více »

Zveřejnění výzvy Provoz a údržba

Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy.

více »