Revizní komise SUCH

Revizní komise SUCH je kontrolním orgánem Sportovní unie Chrudimska. Revizní komisi tvoří předseda a 2 členové a je volena na valné hromadě všemi oprávněným delegáty, tedy dohromady za okresní svazy i TJ/SK.


Ing. Petr Steiner

předseda


» mobil: 604 245 411

Ing. Miroslav Raul

člen komise


» mobil: 602 482 940

Jiří Richter

člen komise


» mobil: 602 492 905