Revizní komise SUCH

Revizní komise SUCH je kontrolním orgánem Sportovní unie Chrudimska. Revizní komisi tvoří předseda a 2 členové a je volena na valné hromadě všemi oprávněným delegáty, tedy dohromady za okresní svazy i TJ/SK.