Výkonný výbor SUCH

Výkonný výbor SUCH je výkonným orgánem Sportovní unie Chrudimska. Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a 7 členů. Výkonný výbor SUCH zajišťuje plnění úkolů mezi valnými hromadami.


Aleš Meloun

předseda

Rataje 1008, 539 01 Hlinsko


» mobil: 606 434 823


Ing. Vladimír Krejcar

místopředseda

Široká 30, 537 01 Chrudim


» mobil: 776 586 086

Ing. Josef Blažek

člen VV

Horní Bradlo 63, 539 53 Horní Bradlo


» mobil: 606 788 661

Radek Chlada

člen VV

ČSA 314, 539 01 Hlinsko


» mobil: 602 428 327


Ondřej Steklý

člen VV

Rosice 90, 53834 Rosice


» mobil: 608 065 918

Petr Svoboda

člen VV

Fúgnerova 858, 539 01 Hlinsko


» mobil: 731 029 990

František Tichý

člen VV

Poličská 14238, 539 01 Hlinsko


» mobil: 605 296 264